Hulp nodig? Mail naar info@staalvoormannen.nl

Privacy (versie Mei 2018)

Home / Privacy (versie Mei 2018)

Privacypolicy STAAL Voor Mannen  

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018.

 

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt.

Wij nemen de verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen dan ook serieus

Op deze pagina laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen en waarom wij deze gegevens verzamelen.

 

In het kort:

 • Voor het geval van een datalek of het optreden van een veiligheidsprobleem bij elk van onze producten verplichten wij ons om daar volgens AVG normen mee om te gaan en jou onmiddellijk te informeren.
 • Elk persoon heeft het recht om opgeslagen data op te vragen of een verzoek in te dienen om te worden vergeten bij degene die de data opslaat. Dit geldt ook voor Lightspeed. Jij kunt jouw data bij ons opvragen of een verzoek indienen om te worden vergeten. Mochten jouw klanten dit verzoek bij jou indienen zullen wij jou bij de afhandeling hiervan ondersteunen.
 • Wij kiezen onze dienstverleners nauwkeurig uit en zorgen dat deze voldoen aan de AVG, ook in het geval dat zij niet binnen de EU werkzaam zijn.
 • Eén van de AVG grondslagen is het om data alleen op te slaan zolang dat nodig is. Daar staan wij volledig achter.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van STAAL B.V. U dient zich ervan bewust te zijn dat STAAL B.V. niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

 

STAAL B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

 1. Algemeen

In deze privacyverklaring informeren wij u hoe STAAL BV, Postbus 716, 5000 AS Tilburg (hierna ook “wij” en/of “ons” en/of “STAAL”) met persoonsgegevens omgaat. Voor het beschikbaar stellen van STAAL en zijn functies is het nodig dat wij enige persoonsgegevens verwerken. Ook als u producten bestelt worden gegevens verwerkt, die voor de aankoop en verzending van de waren nodig zijn en die voor de uitvoering van de bestelling, voor zover nodig, worden doorgegeven aan de leverancier, die wij hiervoor de opdracht hebben gegeven. Verder kunnen adres- en bestelgegevens voor eigen marketingdoelen worden verzameld en verwerkt.

 1. Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke is: STAAL BV, postbus 716, 5000 AS Tilburg, telefoon: 06 – 37626937 e-mail : info@staalvoormannen.nl.

 1. Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrondslagen

Over de doeleinden van het verzamelen van de persoonsgegevens en de dienovereenkomstige rechtsgrondslagen kunt u in de volgende hoofdstukken lezen.

3.1 Gegevensverwerking voor het beschikbaar stellen van STAAL

Bij STAAL heeft u de mogelijkheid een gebruikersaccount te maken. Om deze functie te kunnen aanbieden moeten wij gegevens verwerken met betrekking tot uw persoon, uw geslacht (optioneel), uw voor- en achternaam, uw e-mailadres cq. gebruikersnaam en uw wachtwoord. De verplichte informatie die wij in ieder geval van u dienen te krijgen, staat als zodanig aangegeven.

Daarnaast verwerken wij ook persoonsgegevens, die u vrijwillig in uw STAAL-account heeft vermeld.

De door u gegeven informatie kan in principe in de accountinstellingen (“mijn account”) worden beheerd, aangevuld en/of verwijderd.

Wij gebruiken de bovenvermelde gegevens om u de verschillende functionaliteiten van STAAL ter beschikking te stellen en om met u in contact te treden indien nodig.

Voorzover wij gegevens verwerken om u de verschillende functionaliteiten ter beschikking te kunnen stellen is de rechtsgrondslag de uitvoering van de overeenkomst. Voor het opnemen van contact met u verwerken wij gegevens ofwel op basis van de rechtsgrondslag “toestemming” (als u een nieuwsbrief heeft aangevraagd) of op basis van de rechtsgrondslag “gerechtvaardigd belang”.

3.2 Gegevensverwerking bij online winkelen

Bovendien kunt u bij STAAL onder verplichte betaling van de kosten huidverzorgingsartikelen en andere producten bestellen. Wij verwerken in dit verband persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst, met name de uitvoering van uw bestelling, de levering van de waren, de uitvoering van de betaling en mogelijke garantiegevallen. Daarnaast verwerken wij voor deze doeleinden in hoofdzaak uw voor- en achternaam, uw geslacht (optioneel), het adres waar uw bestelling en rekening naartoe wordt gestuurd, uw e-mailadres en in voorkomende gevallen uw wachtwoord en telefoonnummer.

Voor de uitvoering van de overeenkomst of de afrekening worden uw persoonsgegevens slechts aan derden doorgegeven of anderszins overgedragen wanneer dit voor de uitvoering van de overeenkomst of de afrekening noodzakelijk is of u eerder toestemming hebt verleend. In het kader van de uitvoering van uw bestelling verkrijgen bijvoorbeeld door ons ingezette dienstverleners (bijv. logistiek- en transportondernemingen) de noodzakelijke gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst.

Voor zover wij gegevens verwerken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst of de afrekening, is de rechtsgrondslag de uitvoering van de overeenkomst.

3.3 Contact opnemen

Bij STAAL heeft u de mogelijkheid op meerdere manieren met ons in contact te treden. Per e-mail, per telefoon of per post. Als u contact met ons opneemt, gebruiken wij de persoonsgegevens die u ons in dit kader vrijwillig ter beschikking stelt alleen met het doel om met u in contact te treden en uw aanvraag te kunnen verwerken.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is de uitvoering resp. realisering van precontractuele maatregelen op verzoek van de persoon in kwestie.

3.4 Marketing en nieuwsbrief

Bij aanmelding voor de nieuwsbrief wordt uw e-mailadres voor het versturen van reclame per e-mail gebruikt. De hiervoor gegeven toestemming kunt u op ieder moment en zonder verdere kosten met wijzigende gevolgen voor de toekomst herroepen door in de nieuwsbrief op de link 'uitschrijven van nieuwsbrief' te klikken en daarna de aanwijzingen te volgen. U kunt ook contact met ons hierover opnemen.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw e-mailadres voor de verzending van een door u bestelde nieuwsbrief is de uitvoering van de overeenkomst.

3.5 Overige doelen

Wij verwerken uw gegevens ook om onze rechten geldig te maken, uit te oefenen en te verdedigen; rechtsgrondslag hiervoor is ons gerechtvaardigd belang in de handhaving van onze rechten.

 1. Bewaarduur

In principe bewaren wij uw gegevens zolang als dit voor het leveren van dit online aanbod nodig is, resp. zolang wij een gerechtvaardigd belang hebben in het voor langere tijd opslaan daarvan. Uitgezonderd van het wissen zijn uitsluitend die gegevens die wij nodig hebben voor de uitvoering van nog uitstaande opdrachten of om onze rechten en aanspraken te realiseren, alsmede gegevens die wij op grond van een wettelijke bewaartermijn nog langer moeten opslaan. In zoverre gegevens alleen niet gewist worden omdat er een bewaartermijn bestaat, wordt de verwerking daarvan door ons beperkt, ook zonder dat u dat van ons vraagt.

 1. Cookies

Op verschillende pagina’s gebruiken wij cookies, om het bezoek aan onze website aantrekkelijk vorm te geven en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Hierbij gaat het om kleine tekstbestanden, die op uw computer worden geplaatst. De meeste van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie weer gewist van uw harde schijf (zgn. sessiecookies). Hierdoor kunnen wij u bijv. een winkelwagenteller aanbieden, waarop u kunt aflezen hoeveel artikelen er zich op dat moment in uw winkelwagentje bevinden en hoe hoog de actuele inkoopwaarde is.

Andere cookies blijven in uw computer en maken het ons mogelijk uw computer bij het volgende bezoek te herkennen (zgn. duurzame ofwel sessie-overstijgende cookies). Vooral deze cookies dienen ertoe ons aanbod gebruikersvriendelijk, effectiever en veiliger te maken. Dankzij deze bestanden is het bijvoorbeeld mogelijk dat u speciaal op uw interesses afgestemde informatie op de webpagina krijgt gepresenteerd. Deze cookies worden na verkoop van een jaar automatisch gewist.

Onze cookies bevatten hiervoor o.a. de volgende informatie: Sessie ID, hash voor winkelwagentje, herkomst van de gebruiker, laatst bezochte pagina op STAAL.

De rechtsgrondslagen voor de verwerking van informatie voor onze gebruikers over de cookies zijn de uitvoering van de overeenkomst en ons gerechtvaardigd belang in een gebruikersvriendelijk en veilig ter beschikking stellen van STAAL.

Vanzelfsprekend kunt u uw browser zo instellen dat hij onze cookies niet op de hardware plaatst. De help-functie in de menulijst van de meeste webbrowsers legt u uit hoe u uw browser ervan kunt weerhouden nieuwe cookies te accepteren, hoe u uw browser erop kunt wijzen dat u een nieuwe cookie krijgt en ook hoe u alle al verkregen cookies kunt wissen en alle toekomstige kunt blokkeren.

Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval niet meer alle functies van deze website in hun volle omvang zult kunnen gebruiken.

 1. Analysetools en internettechnologieën

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens in samenhang met de gezamenlijke analysetools en internettechnologieën is ons gerechtvaardigd belang in de analyse van activiteiten op de website en gebruikersgedrag resp. surfgedrag van de gebruiker van STAAL, evenals ons belang en het belang van derden, zoals Google Analytics, in de inpassing van gepersonaliseerde, op interesses gerichte reclame.

6.1. Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zgn. “cookies”, tekstbestanden, die in uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen.

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, rapportages over de activiteiten op de website op te stellen en verdere met het gebruik van de website en van het internet samenhangende vormen van dienstverlening tegenover de exploitant van de website te leveren. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen en voorafgaand aan het opslaan ingekorte IP-adres wordt niet samengebracht met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van de cookies middels een daarmee overeenkomende instelling van de software van uw browser verhinderen; wij wijzen er echter op dat u dan in voorkomende gevallen geen volledig gebruik zult kunnen maken van de functies van deze website. U kunt bovendien de registratie van de door cookies bijeengebrachte en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google en ook de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, indien u de onder de volgende link beschikbare browser plug-in downloadt en installeert: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

6.2 Meer internettechnologieën

Op deze website wordt in het kader van meer internettechnologieën, zoals bijvoorbeeld webhost Lightspeed, informatie over het surfgedrag van de websitebezoeker in geanonimiseerde vorm verzameld en opgeslagen. Deze gegevens worden met behulp van zogenaamde cookiebestanden in uw computer opgeslagen en maken het ons mogelijk in geanonimiseerde vorm het surfgedrag te analyseren. In geen geval kunnen daarbij de ingewonnen gegevens gebruikt worden om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren. Voor meer informatie, neem contact op met Lightspeed.

 1. Betalingswijzen

Om u een optimale keuze aan betalingswijzen te kunnen aanbieden werken wij samen met onze partners van Mollie, Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens in verband met de door u gekozen betalingswijzen is de uitvoering van de overeenkomst.

 1. Gegevensverwerking buiten de Europese Economische Ruimte

Persoonsgegevens worden niet verwerkt in jurisdicties buiten het toepassingsbereik van richtlijn 95/46/EG (Europese richtlijn inzake gegevensbescherming), resp. verordening 2016/679 (algemene verordening gegevensbescherming), voorzover het niet gaat om de in deze privacyverklaring genoemde dienstverleners of derde aanbieders, die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte.

 1. Uw rechten

Als u uw rechten als betrokkene wilt laten gelden, dien uw verzoek dan als e-mail in bij de klantenservice: info@staalvoormannen.nlof in schriftelijke vorm bij STAAL BV, Postbus 716, 5000 AS Tilburg. Zorg er daarbij alstublieft voor dat een eenduidige identificering van uw persoon voor ons mogelijk is.

Recht van toegang: U heeft recht van toegang tot de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

Recht op rectificatie en wissen van gegevens: U heeft te allen tijde de mogelijkheid uw persoonsgegevens te laten rectificeren of wissen, mits daarvoor voldaan is aan de wettelijke bepalingen hiervoor. In geval van onjuistheden zullen wij de bij ons opgeslagen gegevens na berichtgeving door u onmiddellijk corrigeren. Persoonsgegevens worden gewist wanneer aan de wettelijke bepalingen is voldaan, o.a. omdat de gegevens voor de doelen waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt, niet meer noodzakelijk zijn of deze gegevens onrechtmatig werden verwerkt. Uitgezonderd van het wissen zijn uitsluitend die gegevens die wij voor de uitvoering van nog lopende opdrachten of voor het realiseren van onze rechten en eisen nodig hebben, evenals gegevens, die wij op grond van wettelijke bewaartermijnen langer moeten opslaan. Voor zover gegevens alleen niet gewist worden wegens een nog bestaande bewaartermijn, wordt de verwerking daarvan door ons beperkt, ook zonder dat u dit van ons verlangt.

Beperking van de verwerking: U kunt van ons, indien voldaan is aan de hiervoor geldende wettelijke bepalingen, verlangen dat wij de verwerking van uw gegevens inperken.

Bezwaar tegen gegevensverwerking: Daarnaast heeft u het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking door ons. Wij zullen dan de verwerking van uw gegevens stoppen, tenzij wij – conform de wettelijke bepalingen – dwingende legitieme gronden voor verdere verwerking kunnen aantonen, die zwaarder wegen dan uw rechten.

Bezwaar tegen direct marketing: U kunt bovendien bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van reclamedoeleinden (“Bezwaar tegen reclame”). Dit geldt echter niet voor de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van uw bestelling. Na ontvangst van uw bezwaar zullen wij de gegevens in kwestie voor geen andere doeleinden dan de uitvoering van uw bestelling meer gebruiken, verwerken of overdragen en de verzending van reclamemateriaal aan u staken.

Bezwaar tegen gegevensverwerking bij rechtsgrondslag “gerechtvaardigd belang”: Daarbij heeft u het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking door ons, voor zover deze berust op de rechtsgrondslag gerechtvaardigd belang. Wij zullen dan de verwerking van uw gegevens staken, tenzij wij – conform de wettelijke bepalingen – dwingende legitieme gronden voor verdere verwerking kunnen aantonen, die zwaarder wegen dan uw rechten.

Intrekking van de toestemming: Voorzover u ons toestemming hebt verleend voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze te allen tijde met wijzigende gevolgen voor de toekomst herroepen. De rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens tot aan de herroeping staat hier los van.

Recht om kopie van verwerkte gegevens op te vragen:U heeft het recht te allen tijde een kopie van uw bij ons bekende gegevens op te vragen. Dit kunt u doen door een duidelijk, ondubbelzinnig verzoek te doen aan onze klantenservice, per e-mail of per post. Wij zullen u dan binnen 14 dagen een kopie van uw verwerkte gegevens doen toekomen.

Recht tot het indienen van een klacht bij de toezichthoudende autoriteiten: U heeft het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. U kunt zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit, die voor uw woonplaats bevoegd is of tot de voor ons bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Dat is:

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ Den Haag

Telefoon: +31(0)88 – 1805250

 

  10. Datalekken

Artikel 1. Meldplicht datalek

 1. In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen, dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) zal Verwerker, zich naar beste kunnen inspannen om Verwerkingsverantwoordelijke daarover onverwijld dan wel uiterlijk binnen achtenveertig (48) uur te infomeren naar aanleiding waarvan Verwerkingsverantwoordelijke beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. Verwerker spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken. De meldplicht geldt enkel indien het lek daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

1.2. Verwerkingsverantwoordelijke zal zorgdragen voor het voldoen aan eventuele (wettelijke) meldplichten. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Verwerker meewerken aan het informeren van de ter zake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen.

1.3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:

 • de datum waarop het lek heeft plaatsgevonden (indien geen exacte datum bekend is: de periode waarbinnen het lek heeft plaatsgevonden;
 • wat de (vermeende) oorzaak is van het lek);
 • wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;
 • de datum en het tijdstip waarop het lek bekend is geworden bij Verwerker of bij een

door hem ingeschakelde derde of onderaannemer;

 • het aantal personen waarvan gegevens zijn gelekt (indien geen exact aantal bekend is:

het minimale en maximale aantal personen waarvan gegevens zijn gelekt);

 • een omschrijving van de groep personen van wie gegevens zijn gelekt, inclusief het soort

of de soorten persoonsgegevens die gelekt zijn;

 • of de gegevens versleuteld, gehasht of op een andere manier onbegrijpelijk of

ontoegankelijk zijn gemaakt voor onbevoegden;

 • wat de voorgenomen en/of reeds ondernomen maatregelen zijn om het lek te dichten en

om de gevolgen van het lek te beperken;

 • contactgegevens voor de opvolging van de melding.
 •  
 1. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Voor informatie en suggesties over het thema gegevensbescherming staan wij, resp. onze functionaris voor gegevensbescherming u op het e-mailadres: info@staalvoormannen.nl graag tot uw dienst.

Versie: mei 2018

NB. Met onze website host (Lightspeed), onze domeinhost (Hostnet), Stichting WebWinkelKeur en onze verzender (Mijnpakketverzenden) hebben wij ondertekende GDPR overeenkomsten. 

 

 

 

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »